Allerzielen

Allerzielen

Allerzielen is een gedenkdag uit de rooms-katholieke traditie. Het wordt elk jaar gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Daarbij hoort ook een bezoek aan de begraafplaats, een gebruik dat tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. De Rooms-Katholieke Kerk gedenkt op de avond van 2 november, in de aula op de begraafplaats aan het Zandpad in Breukelen, hun overledenen en in het bijzonder de parochianen van de Sint Jan De Doper. Hun namen worden genoemd, de nabestaanden steken kaarsjes aan.
 
Allerzielen is voor ons een bijzondere avond, omdat wij de gehele begraafplaats met honderden fakkels hebben verlicht. Wij nodigen speciaal nabestaanden uit die het afgelopen jaar een dierbare hebben begraven, verstrooid of bijgezet om een kaarsje bij hun graf te branden. Uiteraard geldt dit voor alle nabestaanden waarvan een dierbare rust op Begraafplaats Breukelen. Iedereen is welkom in onze aula voor een kopje koffie en een kaarsje.