Allerzielenviering Breukelen

Allerzielenviering Breukelen

Allerzielenviering Breukelen 

“Omdat ik je mis’’

Zaterdag 2 november 2019 om 19.00 uur.
Aula van de Algemene Begraafplaats, Zandpad 12A te Breukelen.


In de eeuwenoude katholieke traditie herdenken wij op 2 november onze overleden dierbaren; in het 
bijzonder de parochianen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Wij noemen hun namen, steken kaarsjes aan en staan met elkaar letterlijk even stil bij hun graven en urnen op de voor deze avond sfeervol verlichte begraafplaats.

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 2 november om 19.00 uur deze viering bij te wonen. 
Voor genodigden zijn er zitplaatsen gereserveerd. 

Bij voorbaat danken wij uitvaartverzorging Van Dijk voor de hartelijke ontvangst met koffie, muziek en de sfeervolle aankleding van de begraafplaats met fakkels.

Wij wensen iedereen een mooie gedachtenisviering. 
De groep “rouwpastoraat” van de St. Jan de Doperparochie Geloofsgemeenschap Breukelen