Bij leven geregeld

Bij leven geregeld

Waar steeds meer belangstelling voor is in ons Infohuis, is een voorbespreking over uw gedachten met betrekking tot uw uitvaart. Dit is een, vanzelfsprekend, vertrouwelijk gesprek, waarin u uw wensen en vragen kunt bespreken en op papier kunt laten zetten. Samen met u geven wij zorgvuldig vorm en inhoud aan het afscheid. Wij geven u advies en leggen u graag de vele mogelijkheden voor. Met dat inzicht kunt u op uw gemak de juiste keuzes maken.
Gebleken is dat een voorbespreking als zeer waardevol wordt ervaren, omdat veel duidelijk wordt en het rust geeft dat er iets op papier staat voor de nabestaanden. Daarnaast is het fijn om inzicht in de kosten van uw wensen te krijgen, zodat u ook kunt beoordelen of uw verzekering of gereserveerd spaargeld toereikend is.
 
Aan een voorbespreking en uitwerking zijn geen kosten verbonden en het gesprek verplicht u tot niets. Een voorbespreking vindt altijd overdags en op werkdagen plaats.
 
U kunt ook het boekje ‘Laatste wensen’ ophalen in het infohuis. Dit helpt u ook bij de voorbereidingen op een voorbespreking of om aan uw nabestaanden uw laatste wensen kenbaar te maken.